Bangpakok Hospital

ตรวจสารโลหะหนัก แคดเมียม (Cadmium)


ตรวจ = ป้องกัน ลดความเสี่ยงจากสารโลหะหนัก แคดเมียม (Cadmium)

#สารแคดเมียม (Cadmium) สามารถพบสารโลหะหนักแคดเมียมได้ในอาหาร น้ำ เหมือง และส่วนน้ำทิ้ง น้ำเสีย หรือกลุ่มผู้สูบบุหรี่ หากร่างกายสูดดมเข้าไป จะทำให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย มีปวดศีรษะ กล้ามเนื้อ ปวดท้อง ปอด ไต และตับ จะถูกทำลาย

ตรวจสารโลหะหนัก "แคดเมียม (Cadmium)"
500 บาท จากปกติ 1,085.- *ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
สามารถรับผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 รับฟัง ดูแล ด้วยความใส่ใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L


ราคา 500 บาท จากราคาปกติ 1,085 บาท
*ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแต่ยังไม่รวมค่าแพทย์

จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.