Bangpakok Hospital

แพคเกจ

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (1เข็ม) 2,700 บาท
โรคไข้เลือดออก...ป้องกันได้ ไม่ต้องรอให้เป็นก่อน

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก (2เข็ม) 4,800 บาท
โรคไข้เลือดออก...ป้องกันได้ ไม่ต้องรอให้เป็นก่อน

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2023
สำหรับผู้ที่อายุ 6 เดือนขึ้นไป 550 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B1

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B1 Check Up 20 รายการ 1,800 บาท สำหรับคุณผู้หญิง, คุณผู้ชาย ที่มีอายุ 20-29 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B2

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B2 Check Up 23 รายการ 2,200 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง, คุณผู้ชาย ที่มีอายุ 30-35 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B3

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B3 Check Up 24 รายการ 2,600 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง, คุณผู้ชาย ที่มีอายุ 35-39 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B4

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B4 25 รายการ 3,500 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง, คุณผู้ชาย ที่มีอายุ 40-45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B5 Premium

โปรแกรมตรวจสุขภาพ B5 Premium 31 รายการ 6,900 บาท
สำหรับคุณผู้หญิง, คุณผู้ชาย ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป

Super Premium Healthy Check Up

Super Premium Healthy Check Up
ตรวจสุขภาพรุ่นใหญ่วัยเก๋า 43 รายการ
สำหรับคุณผู้หญิงที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป 18,000 บาท

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.