Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดี

วัคซีนลูกรัก

วัคซีนลูกรัก (สำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี) ราคา 5,200 บาท

วัคซีนลูกรัก พรีเมี่ยม

วัคซีนลูกรัก พรีเมี่ยม ราคา 7,000 บาท

BPK 8 Check Up 3 Package

ตวจสุขภาพ มะเร็ง ชาย + หญิง, คัดกรองหัวใจ, คัดกรองไต

Package Check Up "Super Premium Healthy Check Up"

Package Check Up ตรวจสุขภาพรุ่นใหญ่วัยเก๋า
สำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป

คลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดปกติ แบบราคาเหมาจ่าย
(ไม่รวมโรคและภาวะแทรกซ้อน)

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับเด็ก
ชนิดรุนแรงจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส ชนิด 71 (EV-71)

แต่งค่ะ..พร้อมแต่ง...สุขภาพก็ต้องพร้อมเช่นกัน

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 แนะนำการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย "4 เหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องตรวจ"

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ "รู้ทันโรคเบาหวาน"

"เบาได้เบา"
เบาใจเรื่องเบาหวาน ด้วยการ ตรวจสุขภาพ "รู้ทันเบาหวาน"

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.