Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

ผ่าตัดข้อเข่าเทียม

ผ่าตัดข้อเข่าเทียม 1 ข้าง ราคา 150,000 บาท
รวมพักฟื้น 4 วัน 3 คืน
(อายุ 55 ปี ขึ้นไป คัดกรองข้อเข่า 2 ข้าง ไม่เสียคาใช้จ่าย)

CHECK UP BPK8 3 Package

ตวจสุขภาพ มะเร็ง ชาย + หญิง, คัดกรองหัวใจ, คัดกรองไต
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดี สามารถทราบข้อมูลการดูสุขภาพ และป้องกันภาวะคุกคามที่มีต่อร่างกาย จะมีการการตรวจดูค่าผลเลือดที่บ่งบอกถึงการทำงานของร่างกายด้านต่างๆ การตรวจการทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ไต รวมถึงการตรวจวัดระดับสายตา การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

วัคซีนลูกรัก

วัคซีนลูกรัก 1 (สำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี) ราคา 5,200 บาท

วัคซีนลูกรัก พรีเมี่ยม

วัคซีนลูกรัก พรีเมี่ยม ราคา 7,000 บาท

Promotion ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่า

ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่า ราคา 130,000.-/ข้าง นอน โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Promotion ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่

ผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่ ราคา 130,000.- นอน โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Promotion ผ่าตัดผ่าตัดต้อกระจก

ผ่าตัดต้อกระจก ราคา 15,000.- นอน ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลวันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Promotion ผ่าตัดส่องกล้อง นิ่วในถุงน้ำดี

ผ่าตัดส่องกล้อง นิ่วในถุงน้ำดี ราคา 99,000.- นอน โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.