Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จัดกิจกรรมครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ 18 ปี

30 ม.ค. 2566โรงพยาบาลบางปะกอก8 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ 18 ปี

โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดยนายแพทย์พรเทพ สีตลกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพร้อมรับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์

โรงพยาบาลบางปะกอก8 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้วยความใส่ใจและพร้อมให้บริการแก่ทุก ๆ ท่านเสมอ

โรงพยาบาลบางปะกอก8 Heart of Care ดูแลด้วยหัวใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-109-8111
ติดตามช่องทางออนไลน์อื่นๆ  ของโรงพยาบาลบางปะกอก 8
Facebook : https://www.facebook.com/Bangpakok8
Tiktok : https://www.tiktok.com/@bangpakok8hospital
Instagram : https://www.instagram.com/bangpakok8hospital
Line : https://lin.ee/cbtHx5L
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.