Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. สิริมณฑา ดาวสุโข
ความเชี่ยวชาญ: Pediatric doctor

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชกรรม
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถานบันศึกษา:

- แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา กุมารเวชศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.