Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ชัยวัฒน์ อริยะคุณาธร
ความเชี่ยวชาญ: Internal medicine doctor

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรกรรม
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ, จีน

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.