Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. จารุวรรณ ตั้งตรงทรัพย์
ความเชี่ยวชาญ: Anesthesiologist

โรงพยาบาล:
Bangpakok 8 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
วิสัญญี
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ, ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  •  วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.