Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

ผ่าตัดข้อเข่า ราคา 120,000 บาท

1.ค่าห้องพัก, ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ห้องพักรวม 5 วัน 4 คืน
2.ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัดและกลับบ้าน
3.ค่าแพททย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์และพยาบาลช่วยผ่าตัด และ อื่นๆ

ตรวจสุขภาพ 299 บาท

รพ.บางปะกอก 8 ร่วมกับ สปสช. โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวม 14 รายการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น. กรุณางดน้ำ งดอาหาร 8 ชั่วโมง ก่อนตรวจ

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐานสากล มีระบบควบคุมการติดเชื้อ และการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์มาตรฐาน AAMI

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการเพื่อให้คำปรึกษาและตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีภาวะสุขภาพที่ดี สามารถทราบข้อมูลการดูสุขภาพ และป้องกันภาวะคุกคามที่มีต่อร่างกาย จะมีการการตรวจดูค่าผลเลือดที่บ่งบอกถึงการทำงานของร่างกายด้านต่างๆ การตรวจการทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ไต รวมถึงการตรวจวัดระดับสายตา การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

โครงการผ่าตัดต้อกระจก

ต้อกระจกเป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตาแสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ได้เข้าร่วมโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การบริการวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

บริการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค ในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วัคซันบังคับ วัคซีนเสริม และวัคซีนสำหรับป้องกันโรคตามฤดูกาล/การระบาด

คลอดเหมาจ่าย

คลอดปกติ(ไม่รวมโรค และ ภาวะแทรกซ้อน)สิทธิพิเศษของการบริการคลอดแบบราคาเหมาจ่าย ระยะก่อนคลอด...

ผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง

การผ่าตัดแปลงเพศเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะทางจิตใจ ที่เกิดความขัดแย้งระหว่างการรับรู้เพศและสภาพร่างกายที่ไม่สอดคล้องกัน ตั้งแต่กำเนิดซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า Gender Dysphoria หรือ"บุคคลข้ามเพศ" (Transsexual) โดยการผ่าตัดเพื่อให้มีอวัยวะเพศตรงตามสภาพจิตใจที่ต้องการของตนเอง

ศัลยกรรมปลูกผมถาวร

ศัลยกรรมปลูกผมหมายถึง การผ่าตัดชนิดหนึ่ง ที่ทำการย้ายรากผมตามธรรมชาติของเราเองที่มีความคงทนแข็งแรง ไปปลูกใหม่ในตำแหน่งที่ผมร่วงหรือผมบางไปแล้ว เป็นการทดแทนเพื่อความสวยงาม เนื่องจากผมบนหนังศีรษะของเราในตำแหน่งต่างๆมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน ผมที่อยู่บริเวณท้ายทอยจะแข็งแรงมาก

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.